Tudományos háttér

A McKenzie-módszerrel kapcsolatban - a rendszer 1982-es, első bemutatkozása óta - számos tudományos igényű kutatás született. Ennek megfelelően, napjainkra, a "bizonyítékokon alapuló orvoslás" elvéhez igazodva, számos magas minőségű, független, és különböző vizsgálati elrendezésű MDT-vel foglalkozó közleményt találhatunk ( 1. ábra ).

Kép4

1. Ábra: Az MDT rendszerét vizsgáló tudományos tanulmányok alapvető típusai (saját ábra)

Megbízhatósági (reliability) vizsgálatok

Egy kezelési módszer iránt támasztott alapvető igény, hogy a vizsgálati procedúra alapján felállított klasszifikáció, mozgásszervi státusz mennyire megbízható, azaz egy másik, terapeuta ugyanarra az eredményre jutna-e, ha nem ismerné az első terapeuta vizsgálatának eredményé? Ennek mérőszáma esetünkben, a kappa érték, mely 0 és 1 között mozoghat és az 1-es érték jelenti, ha minden egyes beteg esetében pontosan ugyanarra a következtetésre jutott a két, egymástól függetlenül vizsgáló terapeuta. A kappa érték 0,7 körüli értéke, már jó eredménynek számít és egy módszer megbízhatóságát bizonyítja [1.].

Az MDT gerinc esetén alkalmazott vizsgálatának eredményei 0,7 körüli kappa értéket vagy magasabbat mutattak [2-4.], mely kiváló érték. A végtagok kappa értékeinek kutatási eredményei hasonlóan jók, vagy még kiválóbbak (0,72 - térd, 0,9 - váll) [5., 6.]. A 2017-ben közétett szisztematikus áttekintő tanulmány megállapította: erős bizonyíték támasztja alá, az MDT betegvizsgálati protokolljának megbízhatóságát, végtagízületek esetén is [7.].

Nem szükséges elhallgatni, hogy azon vizsgálatok, ahol nem nemzetközi minősítő vizsgával rendelkező terapeuták vettek részt a kísérletben, sokszor elfogadhatatlanul rossz eredményeket mutattak (kappa=0,37-0,4) [8.]. Megállapítható, hogy a betegvizsgálat megbízhatóságának jó/kiváló értékeit leginkább csak nemzetközi minősítő vizsgával rendelkező terapeuták tevékenysége során mutatták ki.

Összeségében megállapítható, hogy a vizsgálati adatok alátámasztják az MDT rendszer betegvizsgálati protokolljának megbízhatóságát, abban az esetben, ha a terapeuta megfelelő képzettséggel, nemzetközi minősítő vizsgával, rendelkezik.

A klasszifikációs rendszer validitására vonatkozó vizsgálatok

Ebben a tudománykörben a lumbalis gerincet érintő tünetek vonatkozásában történtek széleskörű kutatások. Egy 2016-ban született, független szakértői testület által publikált szisztematikus áttekintő tanulmányban a McKenzie-rendszer klaszifikációs rendszere kapta a legtöbb pontszámot a 22 vizsgált módszer közül ( 2. ábra ) [9.]

Kép3

2. Ábra: Alcsoportosítási rendszerek összehasonlítása (pontozási szempontok: "content validity, face validity, feasibility, construct validity, reliability and generalizability") - Kép forrása:  Nelson P. Summary and Perspective of Recent Literature. The McKenzie Institute® International. 2016 Vol. 5, No. 2

Klinikai eredményességre vonatkozó vizsgálatok (Randomized controlled trials)

Számos randomizált kontrolcsoportos kutatás került publikálásra (RCT) a McKenzie-módszerrel kapcsolatban. Összeségében elmondható, hogy a legtöbb tanulmány itt is a derékpanaszok vonatkozásában született. A számos publikáció áttekintése alapján azonban elmondható, hogy a vizsgált betegpopulációk heterogenitása és egyéb módszertani hiányosságok miatt az eredmények rendkívül ellentmondásosak és a legtöbb esetben nem vonhatók le belőle tudományos igényű következtetések. Kiemelt jelentőségűnek a homogén mintán végzett RCT-ket tekinthetjük [10., 11.], melynek eredményei alapján az MDT kiváló effektivitási mutatókkal rendelkezik, összehasonlítva egyéb fizioterápiás eljárásokkal , mint a törzsizomerősítés, általános gyógytorna gyakorlatok [12.]. Az összes eddig napvilágot látott magas minőségű, a betegek előzetes klasszifikációján, azaz homogén betegpopuláción végzett kutatás összeségében jobb eredményeket mutatott az MDT módszer javára, a konvencionális eljárásokhoz képest [13-15.]. Az egyik leghíresebb, homogén mintán végzett, megfelelő esetszámú RCT vizsgálatban [15.] a betegeket három csoportra osztották: 1. "Same direction" - a páciensek a betegvizsgálat során megállapított megfelelő irányspecifikus McKenzie gyakorlatot kapták; 2. "Opposite direction" - a betegek a betegvizsgálat során megállapított iránnyal ellentétes gyakorlatot kaptak; 3. "Control" - a betegek a szokásos fizioterápiás, gyógytorna ellátásban részesültek. A kezelés előtti/utáni eredményeket a 3. ábra mutatja.

Kép5

3. Ábra: A derékfájdalom, alsó végtagi fájdalom, panaszok okzta funkcióvesztés (Roland_Morris), gyógyszerfogyasztás, depresszió mértéke és a fizikai aktivitás vizsgálata kezelés előtt és után a három csoport tekintetében (Long A. és mtsai eredeti ábrája) [15.]

A nyaki gerincet érintő RCT-k jóval kisebb számban születtek és legtöbbször rossz módszertannal (vizsgával nem rendelkező terapeuták bevonásával, alacsony esetszámmal és legtöbbször heterogén betegpopuláció bevonásával készültek). A nyaki gerincre vonatkozó kutatási eredmények közül, módszertani minősége miatt, kiemelkedik Rosenfeld M. és mtsai 3 éves, utánkövetéses RCT kutatása, melyben az MDT kezelés mind rövid, mind hosszú távon előnyösebbnek bizonyult, mint a konvencionális gyógytorna [16.].

Napjainkra a végtagok területén is elérhetővé váltak MDT-t érintő RCT vizsgálatok. Rosedale és mtsai 180 térd arthrosisban szenvedő, krónikus beteg bevonásával készítették vizsgálatukat, melyben megállapították, az MDT-vel kezelt betegcsoport jobb eredményeket ért el az elsődlegesen vizsgált kimeneteli változókban a két kontrollcsoporthoz képest [17.]

Szisztematikus áttekintő tanulmányok és meta-analízisek

A legnagyobb evidencia szintet jelentő vizsgálati elrendezések alapján született tudományos eredmények a legjelentősebbek egy módszer szakirodalmának áttekintése során. Itt is elmondható, hogy a legtöbb tanulmány a lumbalis gerinc témakörében született.

Nemzetközi súlya miatt kiemelendő az "Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association" által  2012-ben közétett, szisztematikus áttekintésen alapuló klinikai ajánlás, melyben a McKenzie-módszer a legmagasabb evidencia besorolást kapta ("Grade A - strong evidence"), mint a derékfájdalom kezelése során erősen ajánlott terápiás modalitás [18.].

Szintén a lumbalis panaszok kezelésével foglalkozott egy 2018-ban született meta-analízis [19.], mely ugyan nem csak homogén mintán végzett eredmények alapján dolgozott, de még így is megállapítást nyert: akut derékfájdalom esetén az MDT hasonlóan eredményes beavatkozás a fájdalom és funkcióvesztés szempontjából, mint az egyéb, már alkalmazott terápiás módszerek. Azonban ugyanez a tanulmány azt is megállapította, hogy krónikus derékfájdalom vonatkozásában a McKenzie-módszer fájdalomra és funkcióvesztésre gyakorolt hatása szignifikánsan jobb, mint egyéb konzervatív eljárásoknak. 

Egy 2019-ben, Halliday M. és mtsai által publikált meta-analízis gyakorlati szempontból kiemelt jelentőségű információt adott. A kutatási eredmény rámutatott, hogy azokban a vizsgálatokban lett valóban jelentős különbség a McKenzie-módszer javára, ahol az MDT alapelveket rigorózusan betartották a terápiás eljárás során [20.].

Irodalomjegyzék

 1. Terwee CB, Bot SD, de Boer MR, van der Windt DA, Knol DL, Dekker J, Bouter LM, de Vet HC. Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires. J Clin Epidemiol. 2007 Jan;60(1):34-42.
 2. Razmjou H, Kramer JF, Yamada R. Intertester reliability of the McKenzie evaluation in assessing patients with mechanical low-back pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2000 Jul;30(7):368-83.
 3. Kilpikoski S, Airaksinen O, Kankaanpää M, Leminen P, Videman T, Alen M. Interexaminer reliability of low back pain assessment using the McKenzie method. Spine. 2002 Apr 15;27(8):E207-14.
 4. Clare HA, Adams R, Maher CG. Reliability of McKenzie classification of patients with cervical or lumbar pain. J Manipulative Physiol Ther. 2005
  Feb;28(2):122-7.
 5. Willis S, Rosedale R, Rastogi R, Robbins SM. Inter-rater reliability of the McKenzie System of Mechanical Diagnosis and Therapy in the examination of the knee. J Man Manip Ther. 2017 May;25(2):83-90.
 6. Abady AH, Rosedale R, Overend TJ, Chesworth BM, Rotondi MA. Inter-examiner reliability of diplomats in the mechanical diagnosis and therapy system in assessing patients with shoulder pain. J Man Manip Ther. 2014 Nov;22(4):199-205.
 7. Takasaki H, Okuyama K, Rosedale R. Inter-examiner classification reliability of Mechanical Diagnosis and Therapy for extremity problems - Systematic review. Musculoskelet Sci Pract. 2017 Feb;27:78-84.
 8. Werneke MW, Deutscher D, Hart DL, Stratford P, Ladin J, Weinberg J, Herbowy S, Resnik L. McKenzie lumbar classification: inter-rater agreement by physical therapists with different levels of formal McKenzie postgraduate training. Spine. 2014 Feb 1;39(3):E182-90.
 9. Stynes S, Konstantinou K, Dunn KM. Classification of patients with low back-related leg pain: a systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2016 May 23;17:226.
 10. Borkan JM, Koes B, Reis S, Cherkin DC. A report from the Second International  Forum for Primary Care Research on Low Back Pain. Reexamining priorities. Spine. 1998 Sep 15;23(18):1992-6.
 11. Bouter LM, Pennick V, Bombardier C; Editorial Board of the Back Review Group. Cochrane back review group. Spine . 2003 Jun 15;28(12):1215-8.
 12. Valasek T. A derékfájdalom esetén alkalmazott gerincstabilizáló gyógytorna hatékonysága. Gerincgyógyászati Szemle. 2015 Május II. évf. 1. sz. 38-45.
 13. Halliday MH, Pappas E, Hancock MJ, Clare HA, Pinto RZ, Robertson G, Ferreira PH. A Randomized Controlled Trial Comparing the McKenzie Method to Motor Control  Exercises in People With Chronic Low Back Pain and a Directional Preference. J Orthop Sports Phys Ther. 2016 Jul;46(7):514-22.
 14. Browder DA, Childs JD, Cleland JA, Fritz JM. Effectiveness of an extension-oriented treatment approach in a subgroup of subjects with low back pain: a randomized clinical trial. Phys Ther. 2007 Dec;87(12):1608-18; discussion 1577-9.
 15. Long A, Donelson R, Fung T. Does it matter which exercise? A randomized control trial of exercise for low back pain. Spine. 2004 Dec 1;29(23):2593-602.
 16. Rosenfeld M, Seferiadis A, Carlsson J, Gunnarsson R. Active intervention in patients with whiplash-associated disorders improves long-term prognosis: a randomized controlled clinical trial. Spine. 2003 Nov 15;28(22):2491-8.
 17. Rosedale R, Rastogi R, May S, Chesworth BM, Filice F, Willis S, Howard J, Naudie D, Robbins SM. Efficacy of exercise intervention as determined by the McKenzie System of Mechanical Diagnosis and Therapy for knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2014 Mar;44(3):173-81, A1-6.
 18. Delitto A, George SZ, Van Dillen LR, Whitman JM, Sowa G, Shekelle P, Denninger TR, Godges JJ; Orthopaedic Section of the American Physical Therapy Association.  Low back pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 Apr;42(4):A1-57.
 19. Lam OT, Strenger DM, Chan-Fee M, Pham PT, Preuss RA, Robbins SM. Effectiveness of the McKenzie Method of Mechanical Diagnosis and Therapy for Treating Low Back Pain: Literature Review With Meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2018 Jun;48(6):476-490.
 20. Halliday MH, Garcia AN, Amorim AB, Machado GC, Hayden JA, Pappas E, Ferreira PH, Hancock MJ. Treatment Effect Sizes of Mechanical Diagnosis and Therapy for Pain and Disability in Patients With Low Back Pain: A Systematic Review. J Orthop Sports Phys Ther. 2019 Apr;49(4):219-229.
Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása